Disclaimer

Informatie: Hauzer & Partners h.o.d.n. www.onlinehypotheekafsluiten.nu biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar klanten en overige geïnteresseerden. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Berekeningen: U kunt op onze website op verschillende plaatsen berekeningen maken. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van een aantal algemene uitgangspunten. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend een indicatie omdat er geen rekening kan worden gehouden met de voor u specifiek geldende persoonlijke omstandigheden. Aan de uitkomsten van de berekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hauzer & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.Geen aansprakelijkheid. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Hauzer & Partners kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. In geen geval is Hauzer & Partners en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks:
Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Hauzer & Partners geen zeggenschap heeft. Hauzer & Partners geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. Hauzer & Partners is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden aangeleverde informatie. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.
Wijzigingen: De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Aangezien een financieel advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van de betreffende consument en wetgeving continue verandert, dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als een financieel advies. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met Hauzer & Partners op te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten:
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.
Virussen: Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
Alle gebruikers van www.onlinehypotheekafsluiten.nu worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.